Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 7

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 1 ₹15.65 Cr

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 2  ₹7.6 Cr

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 3 ₹8.5 Cr

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 4 ₹9.05 Cr

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 5 ₹2.5 Cr**

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 6 ₹2.25 Cr**

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Day 7 ₹0.08 Cr**

Bade Miyan Chote Miyan Box Office Collection Total ₹ 45.63 Cr